Proč kandiduji? (č.11 na kandidátce 6)

Plně podporuji politiku STAN, kterou chápu jako budování občanské společnosti zdola, každodenní prací pro druhé. Se svou rodinou se snažíme žít v úctě k evropské křesťanské tradici a základním etickým a morálním hodnotám.

Proč se ucházím také o vaší podporu?

Sdílím názor, že nic netrvá věčně, nic neroste až do nebe. Že v době největšího hmotného blahobytu je nejvyšší čas si klást otázku: co bude zítra?, jsme připraveni?, proč stoupá nemocnost u našich dětí?, a dokážeme připravit svým rodičům i sobě důstojné stáří ve zdraví a potřebném klidu? Co bude v následujících měsících a letech ještě důležitější, než jmenované?

Radujme se ze všeho dobrého, co nám přítomnost dává, ale pojďme využít každý dobrý a klidný den pro budoucnost.

Pokud jsou vám tyto myšlenky blízké, přesvědčete se, prosím, zda  o službě druhým a o základních životních hodnotách ve svých 55 letech jen mluvím, nebo zda je také dlouhodobě žiji, chráním a zda tedy má smysl i v komunální politice takto hodnotově nastavené lidi podořit. Děkuji.

Mé osobní programové priority

  1. Veřejné zdraví, prevence a ochrana proti civilizačním nemocem (zejména v oblasti nádorových onemocnění, poruch neurovegetativního a imunitního systému) všemi účinnými metodami a přístupy.
  2. Zapojování nových metod prevence, léčby a doplňkové léčby do praxe.
  3. Zákon o veřejném zdraví otevřený doporučením WHO, Evropské komise a praxe nových postupů a metod zdravotní péče..
  4. Rozvoj služeb “zdravotně – sociálního pomezí” (pestrost a růst kapacit specializovaných zařízení a teréních zdravotně sociálních služeb).
  5. Úcta k matkám a ochrana přirozeného porodu  - přeji si stále více míst, kde těhotenství není vnímáno jako nemoc a porod jako běžný operační zákrok.
  6. Kvalitnější stravování do škol, nemocnic a zdravotnických zařízení.
  7. Právo na kvalitní životní prostředí všem. Dostupné a úplné informace o vlivu znečištěného ovzduší, hluku a světelného smogu na lidské zdraví. Monitoring ve všech místech hlavních zdrojů znečištění.

Funkce